logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBányay, Ladislav

Iné mená:

Bányay Ladislaus.

Tituly:

ThDr.

Životopisné dáta:

* 1711, Galanta – † 28. apríla 1772, Trnava

Životopis:

V r. 1731 skončil bakalára, v nasledujúcom roku bo prijatý na magisterské štúdium filozofie v Seminári sv. Štefana v Trnave, 29. augusta 1739 ukončil doktorát teológie. Už 20. apríla 1736 bol ustanovený za farára vo Veľkom Záluží v nitrianskom okrese, odtiaľ 26. augusta 1739 prešiel do Šoporne, potom 23. januára 1749 za ostrihomského kanonika. 13. septembra 1755 sa stal tekovským archidiakonom, 16. augusta 1760 lektorom kapituly. 20. júna 1769 sa stal prepoštom Prepozitúry sv. Tomáša. Bol opátom Opátstva sv. Michala archanjela na ostrove Panny Márie pri Budíne. Počas uprázdnenia stolca bol generálnym kapitulným vikárom. Bol aj apoštolským protonotárom, kancelárom Trnavskej univerzity. Zomrel vo veku 61 rokov. Po celý život sa vzdelával tak v profánnych ako i Božích spisoch.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894q

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Zálužie 1736 apr. 20. 1739 - - Bányay, Ladislav farár
Šoporňa 1739 aug. 26. 1749 - - Bányay, Ladislav farár