logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBán, Imrich Ladislav

Iné mená:

Bán, vel Baán Emericus, Ladislaus.

Životopisné dáta:

* 1722, Trnava – † 15. októbra 1791, Rybník, okr. Levice

Životopis:

V r. 1737 ho prijali na štúdia v Bratislave, kde študoval rétoriku, potom vo Viedni filozofiu. Za kňaza bol vysvätený v r. 1745. 22. júla 1746 bol poslaný za kaplána do Vrbového v okrese Piešťany, 17. októbra 1748 bol ustanovený za farára vo Veľkej Suchej pri Hrnčianskej Vsi, odtiaľ v r. 1756 prešiel do Modrovej v okrese Nové Mesto nad Váhom, 15. augusta 1759 do Urminiec v topoľčianskom okrese. Z tejto farnosti odišiel 12. decembra 1767 a nastúpil úrad špirituála v Seminári sv. Štefana, z ktorého znova odišiel do duchovnej správy, 19. septembra 1770 bol ustanovený do farnosti Rybník, kde v r. 1771 postavili kostol. Od r. 1779 zastával úrad dekana. Počas tohto spravovania konal 20. septembra 1779 vizitáciu arcibiskup Jozef Baťán. Do r. 1787 spravoval aj Čajkov. Požehnanú pamiatku tvoria fundácie. Nástupcom zanechal vinicu, miestnej nemocnici 6000 florénov, a zvyšné prostriedky dedičom. V r. 1810 tiež umiestnili na kostole vežové hodiny.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hrnčiarska Ves 1748 okt. 17. 1756 - - Bán, Imrich Ladislav farár
Modrová 1756 - - 1759 aug. 15. Bán, Imrich Ladislav farár
Urmince 1759 aug. 15. 1767 - - Bán, Imrich Ladislav farár
Rybník nad Hronom 1770 sept. 19. +1791 okt. 15. Bán, Imrich Ladislav farár
Čajkov 1770 - - 1787 - - Bán, Imrich Ladislav excurrendo z Rybníka n. Hronom