logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBalla, Andrej

Iné mená:

Balla, Ondrej

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 27. novembra 1898, Rozhanovce, okr. Košice-okolie – † 11. novembra 1972, Pezinok, poch. v Rozhanovciach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 29. júna 1922 vysvätený za kňaza. V rokoch 1922-1924 bol dvorným kaplánom v Šemši v okrese Košice-okolie, v r. 1924 kaplánom v Zborove v bardejovskom okrese a stal sa administrátorom v Pušovciach v prešovskom okrese. V rokoch 1925-1928 pôsobil v Hažlíne v bardejovskom okrese, v rokoch 1928-1930 bol kaplánom vo farosti Svinia v prešovskom okrese, v rokoch 1930-1932 v Haniske, potom v Ruskove v okrese Košice-okolie a opäť vo Svinej, neskôr v Sabinove. Od r. 1934 pôsobil v Snine a vo Valalikoch v okrese Košice-okolie, v rokoch 1936-1940 vo Veľkých Trakanoch, od r. 1940 v Szikszó v Maďarsku a potom po vojne v Košiciach. Od 1. októbra 1959 žil na dôchodku v Charitnom domove v Pezinku, kde aj zomrel. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 375; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 8; www.rozhanovce.rimkat.sk/download.php?subor=40

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šemša 1922 - - 1924 - - Balla, Andrej dvorný kaplán
Zborov 1924 - - 1924 po - Balla, Andrej kaplán
Pušovce 1924 - - 1925 - - Balla, Andrej administrátor
Hažlín 1925 - - 1928 - - Balla, Andrej kaplán
Svinia 1928 - - 1930 - - Balla, Andrej kaplán
Haniska 1930 - - 1932 - - Balla, Andrej kaplán
Ruskov 1932 - - 1932 - - Balla, Andrej kaplán
Svinia 1932 - - 1932 - - Balla, Andrej kaplán
Sabinov 1932 - - 1934 - - Balla, Andrej kaplán
Snina 1934 - - 1934 - - Balla, Andrej kaplán
Valaliky 1934 - - 1936 - - Balla, Andrej kaplán
Veľké Trakany 1936 - - 1940 - - Balla, Andrej kaplán
Szikszó(Maďarsko) 1940 - - 1940 - - Balla, Andrej kaplán
Košice 1940 - - 1.10.1959 - - Balla, Andrej kaplán
1959 okt. 1. - - - Balla, Andrej na dôchodku.