logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBachta, Ján (1811-1846)

Iné mená:

Bachta Joannes

Životopisné dáta:

* 22. júna 1811, Borský Peter, okr. Senica – † 29. decembra 1846, Turany, okr. Martin

Životopis:

Študoval v Bratislave, Ostrihome a Rábe, po skončení teologických štúdií bol v r. 1835 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Valaskej, prebendátom, kaplánom vo Zvolenskej Slatine, Vrícku, Žarnovici, Podkoniciach, Dubovej, Veľkom Poli a Tajove. Od r. 1840 bol farárom v Turanoch, kde sa v r. 1844 stal dekanom a kde aj 35-ročný zomrel.
Ovládal klasickú latinčinu. Bol vzdelaný v histórii. Napísal krátku históriu Turian.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrícko 1837 sp. - - - - Bachta, Ján (1811-1846) kaplán
Dubová 1838 sp. - - - - Bachta, Ján (1811-1846) kaplán
Turany 1840 - - 1847 - - Bachta, Ján (1811-1846) farár