logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBača, Jozef

Tituly:

ThDr., trpiteľ za vieru, dekan-farár

Životopisné dáta:

* 24. februára 1912, Košice – † 6. novembra 1982, Lukáčovce, okr. Nitra

Životopis:

Jeho matka umrela pri jeho pôrode. Ako malý chlapec osirel, vyrastal v detskom domove, odkiaľ ho vzal do služby farár v Gbeloch. Dal ho študovať teológiu, po ukončení štúdia bol 17. mája 1936 vysvätený za kňaza.
Bol kaplánom v Trnovci nad Váhom a pokračoval v štúdiách. V rokoch 1938-1941 bol profesorom náboženstva na trnavskom gymnáziu. V r. 1941 pôsobil v Abraháme v okrese Galanta, vo Veľkom Záluží v nitrianskom okrese a v Ludaniciach v okrese Topoľčany, kde sa v r. 1942 stal farárom. V r. 1943 získal doktorát z teológie obhájením doktorskej práce. V r. 1947 bol školským komisárom dekanátu Preseľany v okrese Topoľčany. Od r. 1948 pôsobil v Budmericiach v okrese Pezinok, najprv ako administrátor, potom ako farár. V rokoch 1950-1952 bol mimo pastorácie. Od r. 1952 bol farárom v Lukáčovciach v okrese Nitra, neskôr dekanom. Tam aj zomrel.
Bol kňazom, ktorý žil v modernej spoločnosti chudobu svätého Františka. Jeho rada pre dobrý život kňaza znie: „Ži život Božieho vyvolenca, využi v správnej miere všetko, čo je potrebné, ale vždy vnímaj toho, kto nemá také možnosti ako ty a zvažuj, či je všetko v poriadku. Buď dobrý, oplatí sa to.“
V r. 2002 o ňom napísal Daniel Dian dva články, jeden bol uverejnený v Katolíckych novinách pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín a druhý v Duchovnom pastierovi v októbrovom čísle v článku Spomíname na... pri príležitosti 20. výročia úmrtia.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 330;
http://www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm;
http://www.lukacovce.sk/data/File/dokumenty/2014/lozek-2010-knazi_farnosti_lukacovce.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trnovec nad Váhom 1936 máj 17. 1938 - - Bača, Jozef kaplán
Trnava 1938 - - 1941 - - Bača, Jozef profesor náboženstva
Abrahám 1941 - - 1941 - - Bača, Jozef administrátor
Veľké Zálužie 1941 po - 1941 po - Bača, Jozef správca farnosti
Ludanice 1941 - - 1948 - - Bača, Jozef administrátor, farár
1950 - - 1952 - - Bača, Jozef mimo pastorácie
Lukáčovce 1952 - - +1982 - - Bača, Jozef správca farnosti dekan


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1027114Bača, JozefManželstvo v Novom zákone1943