logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAvar Štefan (Libor)

Iné mená:

Avar Liborius Stephanus

Životopisné dáta:

* 18. decembra 1875, Nové Zámky – † 16. februára 1949, Šurianky, okr. Nitra

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 18. decembra 1875, Nové Zámky, Vysvätený bol 26. júna 1898; inkardinovaný z rehole františkánov 12. Oct. 1903; kap. Jacovce; 1905 kap. Senica, 1910 Starý Tekov; adm. Hontianske Trsťany, Banská Belá, 1911 Stará Turá, Rišňovce, 1912 Košúty, Hrušov; 1913 far. Šuránky.
„Vtedy 11. septembra 1913 som v Trnave zložil farskú prísahu do rúk arcibiskupa Pavla Jedličku a za asistencie jeho tajomníka Alojza Zelligera. Ešte v ten istý deň som v sprievode obecného richtára Jozefa Lubkeho, ktorý ma za veľkého dažďa a blata na svojom voze doviezol zo stanice, prišiel do Šuráňky.“ Takto v cirkevnej kronike opisuje svoj príchod do farnosti Štefan Avar. Vtedy ešte netušil, že tam prežije 36 krušných rokov. O necelý rok vypukla prvá svetová vojna. Po vojne sa snažil zlepšiť ťažký život svojich veriacich. Organizoval ovocinárske kurzy, venoval sa včelárstvu a poľovníctvu, dal opraviť kostol i faru.
Významným pre Štefana Avara bol rok 1941, keď 22. júna primičnú svätú omšu v Šuriankach slávil Fridrich Ladislav Poláček. V ten istý rok 21. septembra požehnal novú štátnu školu. „Zlatú“ svätú omšu Štefan Avar slávil 26. júna 1948 pri príležitosti svojho 50. výročia kňazstva. Biskup Ambróz Lazík mu udelil titul asesor. Štefan Avar zomrel 16. februára 1949 a pochovaný je na miestnom šurianskom cintoríne.

Pramene:

Schem. 1915, 1933
http://www.mariasoft.sk/knazi/ [10.4.2020]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jacovce 1903 - - 1905 - - Avar Štefan (Libor) kaplán
Senica 1905 - - 1910 - - Avar Štefan (Libor) kaplán
Starý Tekov 1910 - - 1910 po - Avar Štefan (Libor) kaplán
Hontianske Trsťany 1910 - - 1910 - - Avar Štefan (Libor) administrátor
Banská Belá 1910 po - 1911 - - Avar Štefan (Libor) administrátor
Stará Turá 1911 - - 1911 po - Avar Štefan (Libor) kaplán
Rišňovce 1911 po - 1912 - - Avar Štefan (Libor) administrátor
Košúty 1912 - - 1912 po - Avar Štefan (Libor) administrátor
Hrušov 1912 - - 1913 - - Avar Štefan (Libor) administrátor
Šurianky 1913 - - 1949 febr. 16. Avar Štefan (Libor) farár