logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAugustini, Štefan (1640? - 1681)

Životopisné dáta:

* 1640? – † 1681, Žarnovica

Životopis:

Teológiu študoval v Seminári sv. Štefana v Ostrihome, po skončení štúdia bol 16. decembra 1667 vysvätený za kňaza. V r. 1679 sa stal farárom v Tŕní vo zvolenskom okrese, kde bol iba mesiac, potom tam komisár Tomáš Ebecký dosadil evanjelického farára. 14. júla 1680 bol ustanovený za farára v mestečku Vrbové, no už 12. októbra toho roka prešiel do Novej Bane, kde zostal do 11. januára 1681. 16. januára 1681 prešiel do Žarnovice. Tam po krátkom čase, ešte v tom roku zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva
od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1679 - - 1680 - - Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
Vrbové 1680 júl 14. 1680 okt. 12. Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
Nová Baňa 1680 okt. 12. 1681 jan. 16. Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
Žarnovica 1681 jan. 16. 1681 - - Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
Tisovec 1762 jan. 15. 1764 aug. 28. Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
Hrnčiarska Ves 1764 aug. 28. 1768 dec. 10. Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár