logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovApáthy, Ján (18. stor.)

Životopisné dáta:

* 1678? – † 10. augusta 1746, Ostrihom

Životopis:

Teológiu študoval v Ostrihome. Po skončení štúdia bol 30. júna 1710 ustanovený za farára v Hornej Mičinej pri Banskej Bystrici, potom 28. apríla 1715 prešiel do Balassagyarmat. Počas jeho pôsobenia 21. mája 1721 vyšetroval sudca Štefan Koháry to, kto staval kostol. Z toho bolo zrejmé, že na pôde Žigmunda Géczy ho z darov postavili nekatolíci. 11. júla 1731vykonal vizitáciu Žigmund Berényi. V októbri 1736 odstúpil a odišiel do dôchodku do seminára, v ktorom zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1710 jún 30. 1715 apr. 28. Apáthy, Ján (18. stor.) farár
Balassa-Gyarmat (Maďarsko) 1715 apr. 28. 1736 okt. - Apáthy, Ján (18. stor.) farár