logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAnton (Sučany, 1417)

Iné mená:

Antonius.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1417 bol farárom v Sučanoch. Na jeho sťažnosť uhorský kráľ Žigmund zaviazal Sučancov, aby svojmu farárovi odovzdávali desiatok.

Pramene:

archív mestečka Sučany; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sučany 1417 sp. - - - - Anton (Sučany, 1417) farár