logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Antal, Jozef

Životopisné dáta:

* 19. júna 1927, Šahy, okr. Levice

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 26. júna 1952 vysvätený za kňaza. V rokoch 1952-1954 bol kaplánom v Leviciach, v r. 1954 vo Vrábloch a potom nastúpil na základnú vojenskú službu. Od r. 1964 bol správcom farnosti Mužla v okrese Nové Zámky. V rokoch 1989-1990 bol farárom v Bíni v okrese Nové Zámky. Od r. 1990 žije na dôchodku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 330;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm; www.mariasoft.sk/farnosti/htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levice 1952 jún 26. 1954 - - Antal, Jozef kaplán
Vráble 1954 - - 1964 - - Antal, Jozef kaplán Počas toho zákl. voj. sl.
Mužla 1964 - - 1979 - - Antal, Jozef správca farnosti
Obid 1979 - - 1989 - - Antal, Jozef správca farnosti
Bíňa 1989 1990 Antal, Jozef farár
Bíňa 1990 - Antal, Jozef dôchodca