logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAnner, Jozef

Iné mená:

Anner Jozef

Tituly:

ThDr.

Životopisné dáta:

* 22. februára 1898, Banská Bystrica – † 17. apríla 1974, Nemecko

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 1. októbra 1920 vysvätený za kňaza. 1. októbra 1921 nastúpil na základnú vojenskú službu. Od 15. októbra 1922 bol kaplánom v Novej Bani, v r. 1923 správcom farnosti v Budči, v r. 1924 kaplánom v Bojniciach a v Žarnovici, v r. 1925 v Banskej Bystrici. V rokoch 1927-1930 bol lektorom cirkevného umenia na Vysokej škole bohosloveckej v Banskej Bystrici, v rokoch 1930 dočasný správca farnosti v Banskej Bystrici, od r. 1937 ako väzenský duchovný. 1. marca 1937 dosiahol doktorát teológie. Od r. 1940 bol výpomocným profesorom náboženstva na Obchodnej akadémii a priemyselnej škole v Banskej Bystrici. 1. augusta 1942 sa stal farárom vo Veľkých Uherciach, 1. mája 1943 v Hronci. 1. decembra 1944 sa zriekol benefícia. V r. 1945 odišiel do Rakúska. Potom účinkoval v západnom Nemecku, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 22.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Baňa 1922 - - 1923 - - Anner, Jozef kaplán
Budča 1923 - - 1924 - - Anner, Jozef administrátor
Bojnice 1924 - - 1924 po - Anner, Jozef kaplán
Žarnovica 1924 po - 1925 - - Anner, Jozef kaplán
Banská Bystrica 1925 - - 1937 - - Anner, Jozef kaplán lektor cirkevného umenia
Banská Bystrica 1930 - - 1930 po - Anner, Jozef administrátor
Banská Bystrica 1937 - - 1940 - - Anner, Jozef duch. väznica
Banská Bystrica 1940 - - 1942 - - Anner, Jozef profesor náb.
Veľké Uherce 1942 - - 1943 - - Anner, Jozef farár
Hronec 1943 - - 1944 - - Anner, Jozef farár