logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAndrej (Radvaň, 1498)

Iné mená:

Andreas.

Životopisné dáta:

15. - 16. st.

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1498 sa objavuje ako farár v Radvani, kde pôsobil aj v r. 1514.

Pramene:

spisy v archíve rodiny Justhovej v Necpaloch IV. l1.; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1498 sp. - - - - Andrej (Radvaň, 1498) farár