logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAndrejkovič, Violand Pavol

Iné mená:

Andor, Ondrejkovič, Violand Pavel. Andrejkovič Pavol Violand

Tituly:

Mons., pplk., gréckokatolícky kňaz, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 1. októbra 1894, Sečovce, okr. Trebišov – † 11. júna 1974, Banská Bystrica

Životopis:

Do r. 1918 sa volal Andor. Po ukončení teologických štúdií bol ordinovaný 22. decembra 1918. K v Užhorode, voj. kurát v Hute, 1926 v Mukačeve, 1936 v Brne, 1939 v Prešove. 1940 vo Zvolene, 1940 v Banskej Bystrici, 1941 duchovný správca vo V. Poli, 1941 v Banskej Bystrici, 1942 v Bratislave, 1944 v Banskej Bystrici. Počas Povstania pôsobil ako vojenský kurát na východnom fronte. Dosiahol hodnosť podplukovníka. V r. 1956 sa stal správcom farnosti Tŕnie, tu pôsobil do 1963, kedy odišiel na odpočinok do Banskej Bystrice, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 43; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.
internetové zdroje
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 54.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Užhorod (UA) 1919 - - 1923 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Huty 1923 - - 1926 - - Andrejkovič, Violand Pavol voj. kurát
Mukačevo (UA) 1926 - - 1936 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Brno (CZ) 1936 - - 1939 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Prešov 1939 - - 1940 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Zvolen 1940 - - 1940 po - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Banská Bystrica 1940 po - 1941 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Veľké Pole 1941 - - 1942 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Bratislava 1942 - - 1944 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Banská Bystrica 1944 - - 1949 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
Banská Bystrica 1949 - - 1950 - - Andrejkovič, Violand Pavol správca farnosti filiálna obec Sv. Jakub
1950 - - 1956 - - Andrejkovič, Violand Pavol mimo pastorácie 1955 vo výrobe
Tŕnie 1956 - - 1963 - - Andrejkovič, Violand Pavol správca farnosti
Banská Bystrica 1963 - - +1974 jún 11. Andrejkovič, Violand Pavol dôchodok