logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAndrej, Ján

Životopisné dáta:

* 15. októbra 1950, Vlača, okr. Vranov nad Topľou

Životopis:

Po skončení teologických štúdií na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho trnavský apoštolský administrátor Július Gábriš vysvätil 8. júna 1974 za kňaza. Rok bol kaplánom v Bardejove, od r. 1976 pôsobil v Ľubotíne, v rokoch 1987 - 1990 v Žbinciach, v rokoch 1990 - 1997 v Sobranciach, v rokoch 1997 - 2006 v Bystrom nad Topľou. Od r. 2006 je farárom v Giraltovciach.

Pramene:

ACAC 4/2006, s. 26. Sch. 1978, s. 242; 1995, s. 152; 1998, s. 119, 2000, s. 129; 2002, s. 139; 2004, s. 125; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978, s. 242; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 3-4

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
kaplán Bardejov 1974 - - 1976 - - Andrej, Ján kaplán
Ľubotín 1976 - - 1987 - - Andrej, Ján správca farnosti
Žbince 1987 - - 1990 - - Andrej, Ján administrátor
Sobrance 1990 - - 1997 - - Andrej, Ján farár
Bystré nad Topľou 1997 - - 2006 - - Andrej, Ján farár
Giraltovce 2006 - - - - - Andrej, Ján farár