logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAlbrecht, Štefan

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 20. októbra 1862, Bardejov – † 28. júla 1950, Bardejov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 7. aprila 1885 vysvätený za kňaza. Ako absolvent teológie dostal dispozíciu do Solivaru pri Prešove, v r. 1885 bol vojenským kaplánom, kaplánom vo Veľkých Ozorovciach v trebišovskom okrese. Potom bol katechétom v Sabinove, medzitým aj administrátorom. V r. 1887 spravoval farnosti Richvald v okrese Bardejov, Žbince v okrese Michalovce, Jankovce v okrese Humenné, v r. 1888 Hrubov v okrese Humenné. V rokoch 1889-1895 pôsobil v Léhu, od r. 1895 v Ináncsi, kde sa v r. 1897 stal farárom, od r. 1900 notárom dištriktu. V rokoch 1920-1936 bol farárom v Strede nad Bodrogom v trebišovskom okrese, kde bol v r. 1931 poctený fialovým cingulom. V rokoch 1936-1938 spravoval farnosť Medzilaborce, od r. 1938 bol správcom kapelánie exp. Záhradné, kde od r. 1944 žil na dôchodku. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 2
Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1885 - - 1885po - - Albrecht, Štefan vojenský kaplán
Veľké Ozorovce 1885 po - 1885po - - Albrecht, Štefan kaplán
Sabinov 1885 po - 1885po - - Albrecht, Štefan katechéta
Sabinov 1885 po - 1887 - - Albrecht, Štefan administrátor
Richvald 1887 - - 1887 - - Albrecht, Štefan administrátor
Žbince 1887 - - 1887 - - Albrecht, Štefan administrátor
Jankovce 1887 - - 1888 - - Albrecht, Štefan administrátor
Hrubov 1888 - - 1889 - - Albrecht, Štefan administrátor
Léh(Maďarsko) 1889 - - 1895 - - Albrecht, Štefan administrátor
Ináncs(Maďarsko) 1895 - - 1897 - - Albrecht, Štefan administrátor
Ináncs(Maďarsko) 1897 - - 1920 - - Albrecht, Štefan farár
Streda nad Bodrogom 1920 - - 1936 - - Albrecht, Štefan farár
Medzilaborce 1936 - - 1938 - - Albrecht, Štefan správca
Záhradné 1938 - - 1944 - - Albrecht, Štefan správca farskej expozitúry
Záhradné 1944 - - - - Albrecht, Štefan na dôchodku