logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAlbl, Jozef

Iné mená:

Alöl Jozef

Životopisné dáta:

* Púchov – † 8. septembra1855, Horná Ves, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1837 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Oslanoch, Prievidzi, Horných Hámroch, Detve, Kláštore pod Znievom, Španej Doline, Hornej Ždani, Handlovej a Žarnovici. V r. 1841 sa stal správcom farnosti v Hornej Ždani, potom v Krahuliach. Od r. 1848 bol farárom v Hornej Vsi, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva
od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1838 sp. - - - - Albl, Jozef kaplán
Horná Ždaňa 1841 - - 1842 - - Albl, Jozef administrátor
Horná Ves 1848 - - 1855 - - Albl, Jozef farár