logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAlbert (Liptovský Ondrej, 1560)

Iné mená:

Albertus.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1560 sa objavuje ako farár v Liptovskom Svätom Ondreji, o ktorom vizitátor nitriansky archidiakon Michal Szegedi zaznačil: Mladý, ženatý. Do posvätného stavu ho voviedol arcibiskup Nausea vo Viedni, úplne heretický. Neuchováva Eucharistiu na obvyklom mieste. Nemá krstiteľnicu. Posvätené oleje chýbajú. Reč vrodená, omšu celebruje bez kánonu a vystavenej Eucharistie. Zadováži Eucharistiu chorému, ak potrebuje. Bez Eucharistie neverí. Pri sviatostiach nepoužíva chrámové rúcho. Kánonické hodinky sa nemodlí, vpravde ani nevie, čo to je. Číta knihy takých heretikov, akými sú Brentius, Korvín atď. Nestará sa o výber potravín, tak pre psov, ako aj preňho. Sviatočné dni vyhlasuje za takú vyberanú orbu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovský Ondrej 1560 sp. - - - - Albert (Liptovský Ondrej, 1560) farár