logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAlagovič, Alexander

Iné mená:

Alagovics

Tituly:

biskup, mecén

Životopisné dáta:

* 30. decembra 1760, Malženice, okr. Trnava – † 18. marca 1837, Záhreb

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Trnave a v Nitre, teológiu študoval na univerzite v Budíne. Za kňaza bol vysvätený v r. 1783. Stal sa študijným dozorcom v Generálnom kňazskom seminári na Bratislavskom hrade. V r. 1784 získal doktorát teológie. Bol farárom v Močenku, profesorom bohoslovia i orientálnych jazykov a správcom kňazského seminára v Nitre. V r. 1796 prešiel do Ostrihomskej arcidiecézy, stal sa farárom a neskôr dekanom v Galante, kde postavil velebný chrám z vlastných nákladov i zbožných veriacich. V r. 1807 sa stal bratislavským kanonikom a zároveň farárom vo Farnosti sv. Martina. Jeho vynikajúce schopnosti mu umožnili zaslúžený postup v cirkevných hodnostiach. 30. júla 1808 sa stal ostrihomským kanonikom, v r. 1809 rektorom kňazského seminára v Pešti, v r. 1810 titulárnym bosnianským biskupom a súčasne radcom Kráľovskej miestodržiteľskej rady. V r. 1816 mu udelili hodnosť svätotomášskeho prepošta, v rokoch 1816-1821 bol zároveň referendárom dvorskej kancelárie. Od 1. januára 1822 bol kanonikom a prepoštom v Záhrebe, v r. 1828-1829 vnútorným tajným radcom, zástupcom chorvátskeho bána a v r. 1829 záhrebským sídelným biskupom.
Bol zakladajúcim členom a mecénom Slovenského učeného tovarišstva, aktívnym členom Pobočného stánku v Nitre. Horlivo podporoval slovenské úsilia v jeho intenciách, takisto bol uvedomelým členom a podporovateľom vzácneho pešťbudínskeho Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. V Záhrebe sa zaslúžil o prebúdzanie chorvátskeho národného povedomia. Podporoval národnú kultúru a osvetu. Vydal niekoľko prác teologického rázu napísaných po latinsky a po chorvátsky. Boli to predovšetkým príležitostné prejavy a kázne, vytlačené v Záhrebe. Ešte ako prepošt ovplyvnil vtedajšieho záhrebského biskupa Maksimilijana Vrhovaca (1752-1827), aby v Uhorsku podporoval vydanie Svätého písma v národných jazykoch, teda aj v slovenčine.

Pramene:

Magyar Encyclopaedia; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894.jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kotvan. I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 45-48; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 62; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močenok 1789 - - 1791 - - Alagovič, Alexander farár
Galanta 1796 - - 1807 - - Alagovič, Alexander farár
Bratislava - Svätý Martin 1807 - - 1808 - - Alagovič, Alexander farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1024975Alagovič, AlexanderCtenja i evangeliumi1831

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943362Klohammer, František, SchPOde illustrissimo ac reverendissimo domino Alexandro Alagovich episcopo Bosonensi1822