logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAdamovič, Juraj (1800-1872)

Iné mená:

Adamovich Georgius

Životopisné dáta:

* 1. januára 1800, Osuské, okr. Senica – † 8. augusta 1872, Turčiansky Michal, okr. Turč. Teplice

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1826 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Handlovej, Kremnici a Kláštore pod Znievom. V r. 1834 sa stal farárom v Mošovciach, v r. 1840 F v Turčianskom Michale, kde bol od r. 1854 dištriktuálnym dekanom.
Bol presvedčeným Slovákom a buditeľom. Prispieval článkami do novín. Pohoršoval sa nad šovinistickým nariadením Maďarov, že od 13.V.1843 sa museli písať matriky po maďarsky. Keď uväznili banskobystrického biskupa Rudňánskeho, išiel s Červeňom, Divaldom a Jánom Havassom intervenovať do Viedne za jeho oslobodenie. Prijal ich nuncius, ale nič nevybavili.

Pramene:

Historia domus Turčiansky Michal; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva
od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kláštor pod Znievom 1832 sp. - 1833 sp. - Adamovič, Juraj (1800-1872) kaplán
Mošovce 1834 - - 1840 - - Adamovič, Juraj (1800-1872) farár
Kláštor pod Znievom 1834 sp. - - - - Adamovič, Juraj (1800-1872) kaplán
Turčiansky Michal 1840 - - 1872 - - Adamovič, Juraj (1800-1872) farár