logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAbrahamovič, Michal

Životopisné dáta:

† 1713?

Životopis:

22. marca 1692 bol vysvätený za kňaza zo Seminára sv. Štefana kráľa. Už 29. júla toho istého roka bol ustanovený za farára vo Veľkom Záluží, čo prijal spolu s Lehotou. V apríli 1693 prijal slobodné kráľovské mesto Zvolen. Na krátky čas, a to od 9. do 26. apríla 1701 pôsobil v Turčianskom Svätom Martine, odtiaľ bol ustanovený do Nemiec v Tekove s Tekovskou Breznicou. Tam bol správcom v rokoch 1706, resp. 1710. V tom roku 12. novembra prešiel do Žitavian, potom sa 17. apríla 1712 vrátil do Veľkého Zálužia, tam zostal až do r. 1713.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lehota 1692 júl 29. 1693 apr. - Abrahamovič, Michal farár spolu s V. Zálužím
Veľké Zálužie 1692 júl 29. 1693 apr. - Abrahamovič, Michal farár spolu s Lehotou
Zvolen 1693 apr. 11. 1701 apr. 9. Abrahamovič, Michal farár
Martin 1701 apr. 9. 1701 apr. 26. Abrahamovič, Michal farár
Tekovské Nemce 1701 apr. 26. 1710 - - Abrahamovič, Michal farár spolu s Tek. Breznicou
Tekovská Breznica 1701 apr. 26. 1706 - - Abrahamovič, Michal farár spolu s Tek. Nemcami
Žitavany 1710 nov. 12. 1712 apr. 17. Abrahamovič, Michal farár
Veľké Zálužie 1712 apr. 17. 1713 - - Abrahamovič, Michal farár