logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7490
Meno kňaza : Zlinszky Joannes, Ignatius.
Pcmeno kňaza : zlinszkyjoannes1694
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1044
Poradie : 210800
Citát : Zlinszky Joannes, Ignatius.Theologiae Olomucii studiit, ubi et baccalaureus theologiae graduatus. Mense Jul. 1694. investitus parochus in Turán. Hinc 16. Mart. 1695. in Szklenó, ubi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho: Annorum 27. sacerdos 3. hic 2. annis. convertit animas 15. Sub turbis Rákóczyanis per protestantes, - esto incolae fere omnes ad catholicismum redivissent, -- captus, fustigatusque, vitam nisi solutis 200 flnis redimere valuerit. Exul factus. 26. Sept. 1706. investitus in Valle Dominorum. Exhinc 12. Maji 1707. in Gaidel. Inde 5. Dec. 1709. ad Szkleno reversus et denuo investitus. Demum 1711. transivit Cremnicium, ubi 1713. Joannes Bublovics visitationem peregit, qui de illo: Annor. 48. parochus 20. hic 3. annis. Habet animas 1508. extra ovile Christi adhuc 2000. Inter proventus habet offertoria, cum uno aureo a camera. Activus erat usque 1716.

Číslo záznamu : 30389
Meno kňaza : Zlinszky Joannes, Ignatius.
Pcmeno kňaza : zlinszkyjoannes1694
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 216
Poradie : 19070
Citát : Zlínsky Ján Ignác
Teol. študoval v Olomúci. 1694 v Turanoch, 1695 farár v Sklenom. HD Sklené píše: 11.júla 1710 popoludní okolo 1. hod. na farskej lúke pri studničke bol zajatý J. Zlínsky, teraz kremnický, pretým sklenársky farár. Povstalci, ktorí ho zajali, ho viedli cez obec ku lesu. Z nenávisti ku viere ho bili a žiadali od neho 200 zl výkupného. Keď ich zaplatil, bol prepustený. – 1706 v Šp. Doline, 1707 v Kľačne, 1709 znova v Sklenom. 1711 v Kremnici. CV 1713 Kremnica píše: „Slavo germanus, an 48, filos. absolutus, teol. anni 3, parochus annis 20, hujus loci 3.“ 1718 sa vzdal fary pre slabosť.