logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30402
Meno kňaza : Žilinský Adam
Pcmeno kňaza : zilinskyadam
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 217
Poradie : 19200
Citát : Žilinský Adam
O. 1815, kaplán, 1827 farár v Turč. Michale, 1833 D. Z. 5.I.1840. Značne zlepšil farské benefícium.

Číslo záznamu : 31505
Meno kňaza : Žilinský Adam
Pcmeno kňaza : zilinskyadam
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 106
Poradie : 9400
Citát : Žilinský Adam
O. 1815. K, 1827 F v Turč. Michale. 1833 D. Z. 5.1.1840.