logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30377
Meno kňaza : Zeisel Vincent
Pcmeno kňaza : zeiselvincent
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 214
Poradie : 18950
Citát : Zeisel Vincent
N. 26.III.1825 v N. Pravne, o. 1851, kaplán v Trubíne, Tužine, Sl. Pravne, Tužine, protokolista BÚ, K v Brezne, 1856 SF v Brezne, 1857 SF v H. Hámroch, 1857 SF v Píle, 1859 farár v Píle, 1867 v Hájnikách, 1873 AS, 1878 VAD, 1880 v BB, 1882 HCEN, 1896 tit. prepošt. 1898 v. v. Z. 25.II.1901. Založil viacerá menšie fundácie. Do penzie odišiel s 500 zl dôchodku. Svoj dom poručil pre špitál.