logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30370
Meno kňaza : Zamboy Vojtech
Pcmeno kňaza : zamboyvojtech
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 213
Poradie : 18880
Citát : Zamboy Vojtech
N. 26.IX.1877 v B. Štiavnici. 1894 bol novicom v SJ, ale zo zdravotných dôvodov musel vystúpiť. O. 1900, v Selciach, SF v Lúčkach, K v Žarnovici, SF v Žarnovici, K vo Zvolene, Kláštore p/Zn. 1910 farár v Kopernici. 1908 zložil prof. skúšku. 1916 farár vo Vyhniach. Z. 25.VIII.1916 na liečení v Poděbradoch, 39 r. – 1907-1908 bol administrátorom Bobokových „Našich novín“. Do nich prispieval aj článkami náb. spoločenského obsahu.

Číslo záznamu : 31491
Meno kňaza : Zamboy Vojtech
Pcmeno kňaza : zamboyvojtech
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 105
Poradie : 9260
Citát : Zámboj (Zamboy) Vojtech
N. 26.9.1877 v B. Štiavnici. O. 1900. K v Selciach, SF v Lúčkach, K v Žarnovici, SF v Žarnovici, K vo Zvolene, Kláštore, 1910 F v Kopernici. 1908 zložil prof. skúšku. 1916 F vo Vyhniach. Z. 25.8.1916 v Podbrezovej, kde sa liečil, 46 roč.