logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42985
Meno kňaza : Vítnický, Imrich
Pcmeno kňaza : vitnickyimrich
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Vitniczky, Emericus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Trenčianske Mitice, Predmier, Varín, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 44946
Meno kňaza : Vítnický, Imrich
Pcmeno kňaza : vitnickyimrich
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 90
Citát : Po Kostkovi bol farárom Imrich Vítnický (1726-1741) ktorý prišiel z predmierskej fary. Vo Varíne aj zomrel.