logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38410
Meno kňaza : Vesselényi, Jozef
Pcmeno kňaza : vesselenyijozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 21640
Citát : VESSELÉNYI, Jozef
* nar.25.3.1787 Dubovica, ord.1809?, +3.4.1830
* 1807 aktuár, 1809 archivár biskupského úradu, 1814* notár konzistória, 1814 - 1830 farár Veľké Trakany, 1823* dekan dištriktu Insulanus, prísediaci súdnej tabule Zemplínskej stolice, 1828* prísediaci súdnej tabule Zemplínskej a Užskej stolice.
* D. 1831, s.117. Sch.1809, s. 6; 1814, s. 7; 1815, s.108; 1816, s. 108; 1818, s. 92; 1819, s. 103; 1824, s. 103;1826, s. 98; 1828, s. 95; 1829, s. 95.>