logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7175
Meno kňaza : Vavrovič, Štefan
Pcmeno kňaza : vavrovicsstephanus1760
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1016
Poradie : 207650
Citát : Vavrovics Stephanus.25. Oct. 1760. missus est pro cooperatore ad Hámor juxta montem Klak. 18. Jul. 1766. investitus parochus in Geletnek. Inde 19. Apr. 1771. ad Valaszka. 1776. in corporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.

Číslo záznamu : 30311
Meno kňaza : Vavrovič, Štefan
Pcmeno kňaza : vavrovicsstephanus1760
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 207
Poradie : 18290
Citát : Vavrovič Štefan
CV 1783 píše: 46 r, teol. skončil v 3. r. v Pázmáneu. Nemčinu a maď. ovláda dobre, slovenčinu výborne. 1760 miestny kaplán v Kľaku, 1766 farár v Hliníku, 1771 vo Valaskej, VAD. 1794 CEN. Na krajinských snemoch zastupoval kapitulu. Z. 5.II.1802.

Číslo záznamu : 31452
Meno kňaza : Vavrovič, Štefan
Pcmeno kňaza : vavrovicsstephanus1760
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 101
Poradie : 8870
Citát : Vavrovič Štefan
Pri zriadení BBB bol F vo Valaskej. VAD. 1794 CEN. Z. 5.2.1802.