logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3832
Meno kňaza : Vavrinec (Martin, 1563)
Pcmeno kňaza : vavrinec1563martin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 738
Poradie : 174210
Citát : Laurentius.Prividiensis. Occurrit 1563. plebanus in Turócz-Szent-Márton. Ubi ex testimonio Nicolai Novák ADni Nitr. et canonici Strig. liquet, addictus fuit placitis novatorum. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 244.)
Preklad : Vavrinec. Prievidžan. V r. 1563 sa objavuje ako farár v Turčianskom Svätom Martine. Kde je zo svedectva Mikuláša Nováka nitrianskeho archidiakona a ostrihomského kanonika jasné, že sa pridal k novátorom. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 244.)

Číslo záznamu : 30309
Meno kňaza : Vavrinec (Martin, 1563)
Pcmeno kňaza : vavrinec1563martin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 207
Poradie : 18270
Citát : Vavrinec
1563 farár v Martine. Bol naklonený novátorom, ako svedčí AD M. Novák.