logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33916
Meno kňaza : Vanyo, Ernest
Pcmeno kňaza : vanyoernest
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 261
Poradie : 26410
Citát : Vanyo Ernest, n. 26. 4. 1916 v Čečejovciach, o. 14. 6. 1942, kapl. Forró, 1943 voj. duch., 1945 duch. nemocnice Košice, 1946 kapl. Košice-dóm, 1950 m. p., 1959 kapl. Košice-juh, 1960 spr. f. Vechec, 1973 spr. f. V. Trakany.

Číslo záznamu : 38375
Meno kňaza : Vanyo, Ernest
Pcmeno kňaza : vanyoernest
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 21290
Citát : VANYO, Ernest
* nar. 24.4.1916 Čečejovce, ord. 14.6.1942 Košice, +24.9.1996 Čečejovce
* 1942 kaplán Forró, 1943 vojenský duchovný, 1945 duchovný nemocnice Košice, 1946 kaplán Košice - Dóm, 1950 - 1959 odsúdený a väznený, 1959 kaplán Košice - Kráľovnej Pokoja, 1960 farár Vechec, 1973 Veľké Trakany.
* Sch. 1944, s. 68; 1948, s. 99; 1978, s. 261; 1995, s. 174; 2004, s. 188.>

Číslo záznamu : 61910
Meno kňaza : Vanyo, Ernest
Pcmeno kňaza : vanyoernest
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1448
Poradie : 23610
Citát : VANYO, Ernest (* 26.4.1916 Čečejovce, okr. Košice-okolie - + 24.9.1996 Čečejovce) — trpiteľ za vieru.
Kňazskú vysviacku prijal 14.6.1942 v Košiciach, potom bol kaplánom vo Forró, od r.1943 vojenským kaplánom. R.1945 sa stal duchovným správcom nemocnice v Košiciach, r.1946 kaplánom v tamojšom Dóme sv. Alžbety. R.1950 ho nespravodlivo odsúdili a väznili do r.1959. Potom pôsobil ako kaplán vo farnosti Košice-Juh, od r.1960 bol farárom vo Vechci, od r.1973 vo Veľkých Trakanoch.
Lit.: Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.154; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť roz-
vrátiť. Bratislava 1991, s. 174; Schematizmus Košickej arcidiecézy
1998. Košice 1998, s. 140.
CYRIL HIŠEM