logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7125
Meno kňaza : Valovič, Michal
Pcmeno kňaza : valovicmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1012
Poradie : 207150
Citát : Valovics Michael.26. Sept. 1733. investitus parochus in Alsó-Győröd. Hinc 12. Oct. 1737. in Ujbánya, ubi una VADiac. distr. Sancto-Crucensis. Verus apostolus, cujus zelo protestantismus hinc penitus evanuit, quive ob multiplicatos labores spirituales ad latus suum cooperatores obtinuit 1777. Jam tunc incorporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi. † 1778.
Preklad : Michal Valovič. 26. septembra 1733 bol ustanovený za farára vo Veľkom Ďure. Nato 12. októbra 1737 bol v Novej Bani, kde bol vicearcidiakon svätokrížskeho dištriktu. Pravý apoštol, ktorého horlivosťou tu protestantizmus načisto vymizol. Kvôli mnohonásobným duchovným prácam dostal po svojom boku v r. 1777 kaplána. Hneď potom bol inkardinovaný do novozriadenej banskobystrickej diecézy. Zomrel v r. 1778.

Číslo záznamu : 30287
Meno kňaza : Valovič, Michal
Pcmeno kňaza : valovicmichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 205
Poradie : 18050
Citát : Valovič Michal
1733 farár v D. Ďúrade, 1737 v N. Bani. Bol pravý apoštol, ktorého horlivosťou ostala N. Baňa celkom katolíckou. 1777 dostal kaplána. Z. 1777. NSP

Číslo záznamu : 31441
Meno kňaza : Valovič, Michal
Pcmeno kňaza : valovicmichal
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 100
Poradie : 8760
Citát : Valovič Michal
Pri zriadení BBB bol F v N. Bani. Z. 1777. Bol pravý apoštol, ktorého horlivosťou ostala N. Baňa celkom katolícka. 1777 dostal kaplána.