logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30273
Meno kňaza : Valášek Ján
Pcmeno kňaza : valasekjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 204
Poradie : 17910
Citát : Valášek Ján
N. 1773 v Trenč. Tepliciach, ako píše CV, ktorá pokračuje, že bol občianskeho pôvodu, ovládal latinčinu, slovenčinu, nemčinu dobre, maďarčinu na polovicu, ďalej rozumel poľsky, francúzsky a cvičil sa v gréckej, talianskej a anglickej reči. O. 1796, kaplán v N. Bani, Zvolene, Sv. Kríži, SF vo Vieske, SF na St. Horách a Kremnici. 1801 farár v Sučanoch. 1801 prepustený do čanádskej diec.

Číslo záznamu : 31435
Meno kňaza : Valášek Ján
Pcmeno kňaza : valasekjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 100
Poradie : 8700
Citát : Valášek Ján
N. 1773 v Tr. Tepliciach. O. 1796. K v N. Bani, Zvolene, Žiari, SF v Lad. Vieske, SF na St. Horách, SF v Kremnici. 1801 F v Sučanoch, 1801 prepustený do čanádskej diecézy.
CV píše: obč. pôvodu, ovládal latinu, slov. a nem. Maď. vedel na polovicu, ďalej rozumel poľsky, franc. a cvičil sa v gréčtine, taliančine a angličtine.