logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44823
Meno kňaza : Ucsnay Ignatius
Pcmeno kňaza : ucsnayignatius
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 2240
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Ucsnay Ignatius | 1811 | 1835 |24