logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6959
Meno kňaza : Trsztyánszky Ladislaus.
Pcmeno kňaza : trsztyanszkyladislaus1763
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 996-997
Poradie : 205490
Citát : Trsztyánszky Ladislaus.Theologiam cum secundo a. in semin. gener. 1763. terminavit. 17. Maji ejusd. a. missus pro cooperatore ad Udvarnok. 9. Sept. similiter ejusd. a. capellanus aulicus constitutus apud Laurentium L. B. de Réva. Hinc 14. Nov. 1764. cooperator applicatus in Znyó-Váralja. Eodem a. accepit administrandam Tót-Próna. Inde 13. Maji 1765. missus pro cooperatore ad Koross. Sed jam 26. Jun. ejusd. a. investitus parochus in Nagy-Szelezsény. 1776. adscriptus dioecesi Nitriensi.

Číslo záznamu : 42931
Meno kňaza : Trsztyánszky Ladislaus.
Pcmeno kňaza : trsztyanszkyladislaus1763
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Tersztyánszky, Ladislaus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Veľký Klíž, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154