logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6739
Meno kňaza : Topolčány, Juraj
Pcmeno kňaza : topolcanyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 979-980
Poradie : 203290
Citát : Tapolcsányi Georgius.Occurrit 1559. parochus in Ardan (Ardanócz), ubi eodem a. peracta visitatio in qua de parocho: „Sine uxore, qui omnia sacramenta more catholico servat. Tunc pro ecclesia legaverat quaedam mulier nomine Ghera de Salgó, unum vas vini, pro quo emi debebantur vexilla.“ 1560. ibidem Michael Szegedi peregit visitationem, qui de illo sic: „Ordinatus Posonii per R. D. Zagrabiensem. Ecclesiam suam tenet omnibus Sacramentis et ceremoniis bene dispositam, secundum consvetudinem Romanae ecclesiae et nisi uxoris amplexibus uteretur esset Romanus. In omnibus laudatur.“
Preklad : Topolčány Juraj. V r. 1559 bol farárom v Ardan (Ardanovce), kde sa v tom roku konala vizitácia, v ktorej je o farárovi: „Bez manželky, všetky sviatosti vysluhuje po katolícky. Vtedy zanechala kostolu istá žena menom Ghera zo Salgó sud vína, za ktoré nakúpil zástavy.“ V r. 1560 tam vykonal vizitáciu Michal Szegedi, ktorý o ňom zaznamenal: „Vysvätený v Bratislave najdôst. pánom zo Záhrebu. Vo svojom kostole dobre slávi všetky sviatosti a obrady podľa zvyku Rímskej cirkvi a keby si neužíval manželkine objatia, bol by opravdivým kňazom. Chvália ho vo všetkom.“