logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33908
Meno kňaza : Tokár, Ján
Pcmeno kňaza : tokarjan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 260
Poradie : 26330
Citát : Tokár Ján, n. 21. 6. 1917 v Terni, o. 21. 6. 1942, kapl. Kapušany, 1943 kapl. Strážske, 1944 kapl. Prešov, voj. zákl. sl., 1946 kapl. Prešov, 1948 spr. f. Duplín, 1951 spr. f. Vranov, 1952 spr. f. Michalovce, okr. dekan.

Číslo záznamu : 38300
Meno kňaza : Tokár, Ján
Pcmeno kňaza : tokarjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 20540
Citát : TOKÁR, Ján
* nar. 21.6.1917 Terňa, ord. 21.6.1942, +16.4.1984 Michalovce
* 1942 kaplán Kapušany, 1943 Strážske, 1944 Prešov, Brestov, Prešov, 1947 notár tribunálneho súdu Prešov, 1948 administrátor Duplín, 1951 Vranov nad Topľou, 1952 Michalovce, dekan, 1962 administrátor excurrendo Zalužice, 1963 excurrendo Senné, excurrendo Pavlovce nad Uhom, 1968 excurrendo Remetské Hámre, 1970 excurrendo Staré.
* Sch. 1943, s. 254; 1948, s. 98; 1978, s. 260.>