logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6827
Meno kňaza : Thomas.
Pcmeno kňaza : thomas1559
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 986
Poradie : 204170
Citát : Thomas.Fuit 1559. plebanus in Turán, de quo in visitatione hoc a. peracta sic: „Uxoratus, qui omnia Sacramenta, fontem baptismi, chrysma et oleum catholice servat.“

Číslo záznamu : 30225
Meno kňaza : Thomas.
Pcmeno kňaza : thomas1559
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 197
Poradie : 17430
Citát : Tomáš
Farár v Turanoch. CV 1559 píše, že je ženatý, má všetko po katolícky: krstiteľnicu, krizmu a olej.