logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38274
Meno kňaza : Téglaši, Jozef, OFM
Pcmeno kňaza : teglasijozefofm
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 20280
Citát : TÉGLÁSI, Jozef, OFM
* nar. 20.2.1876 Brezovica nad Torysou, ord. 29.6.1900, +22.11.1965
* 1900 kaplán Košické Olšany, Haniska, 1903 Sabinov, 1905 administrátor Brezovička, 1911 Ľubotín, 1914 Nižná Šebastová, 1919 Kecerovce, 1922 farár, 1928 člen konzistória, 1929 na dôchodku, 1929 - 1932 správca komenského ústavu, 1930 člen komisie správcovstva fondu vyslúžilých kňazov, neskôr na dôchodku Košice.
* AACass Necrologium, č. 393. Sch. 1915, s. 85; 1918, s. 11; 1925, s. 21; 1928, s. 22; 1934, s. 45; 1941, s. 17,72; 1944, s. 69; 1948, s. 97.>