logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33900
Meno kňaza : Takáč Juraj
Pcmeno kňaza : takacjuraj
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 260
Poradie : 26250
Citát : Takáč Juraj, n. 4. 6. 1954 v Kuzmiciach, o. 12. 6. 1977, kapl. Michalovce, Snina.

Číslo záznamu : 38252
Meno kňaza : Takáč Juraj
Pcmeno kňaza : takacjuraj
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 20060
Citát : TAKÁČ, Juraj
* nar. 4.6.1954 Kuzmice, ord. 12.6.1977 Bratislava, prim. Kuzmice
* 1977 kaplán Michalovce, 1977 Snina, 1980 Stropkov, 1981 administrátor Radoma, 1982 Šarišské Michaľany, 1990 farár Pavlovce nad Uhom, 1996 Giraltovce, 2006 Osikov.
* ACAC 4/2006, s. 26. Sch. 1978, s. 260; 1995, s. 172; 1998, s. 137; 2000, s. 145; 2002, s. 156; 2004, s. 169.>