logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6527
Meno kňaza : Szent-Péteri Dávid.
Pcmeno kňaza : szentpeteridavid1469
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 962
Poradie : 201170
Citát : Szent-Péteri Dávid.Occurrit 1469. plebanus in Sucsán. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 254.)

Číslo záznamu : 30103
Meno kňaza : Szent-Péteri Dávid.
Pcmeno kňaza : szentpeteridavid1469
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 184
Poradie : 16210
Citát : Szentpéteri Dávid
1469 plebán v Sučanoch.