logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6511
Meno kňaza : Szentkereszti, Juraj
Pcmeno kňaza : szentkeresztigeorgius1630sucha
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 961
Poradie : 201010
Citát : Szent-Kereszti Georgius.Fuit 1630. parochus in Nagy-Szuha, qua talis interfuit synodo 4. et 5. Oct. hoc a. Tirnaviae celebratae. Ex parocho Nagy-Szuhaensi, 27. Jun. 1631. Emericus Losi vic. gen. investit illum in parochum Leoriziensem (?) per Mathiam Verebélyi VADiac. Hontensem introducendum.
Preklad : V r. 1630 bol farárom vo Veľkej Suchej, dnešnej Hrnčiarskej Vsi, ako taký sa zúčastnil 4. a 5. októbra na synode, slávenej v Trnave. Z farnosti vo Veľkej Suchej ho 27. júna 1631 ustanovil generálny vikár Imrich Losi za farára v Leoriziensem (?), uviedol ho hontiansky vicearcidiakon Matej Verebélyi (Vrablanský).
Poznámka DKI : Nepodarilo sa nám nájsť, čo znamená parochum Leoriziensem (?), je to farnosť niekde v Honte, ale názov zatiaľ nevieme.
Možno je to chyba a jedná sa o Lučenec a správne by malo byť"Losonczensem".