logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6415
Meno kňaza : Szalay, Štefan (1630)
Pcmeno kňaza : szalaystefan1630
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 953
Poradie : 200050
Citát : Szalay Stephanus.Occurrit 1630. licentiatus in Lekér. Iterfuit synodo 4. et 5. Oct. a. Tirnaviae celebratae. 1647. occurrit licentiatus in Kürth nominatur bis in catalogo cleri eodem a. confecto, etquidem in ADtu Cathedr. et Comar.
Preklad : Szalay Štefan. V r. 1630 bol licenciátom v Lekýri čiže Čajakove. Zúčastnil sa na synode, slávenej v tom roku 4. a 5. októbra v Trnave. V r. 1647 bol licenciátom v Strekove. Uvádza sa to dvakrát v zozname kňazov, zostavenom v tom roku, a to v katedrálnom a komárňanskom archidiakonáte.