logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38100
Meno kňaza : Strunczer, Štefan
Pcmeno kňaza : strunczerstefan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 18540
Citát : STRUNCZER, Štefan
* nar. 24.12.1807 Lipany, ord. 10.1.1831 Košice – Š. Csech, +28.4.1847 Ptičie
* štúdiá – Košice, 1831 kaplán Humenné, 1834 - 1839 administrátor Vyšný Hrušov, 1839 - 1847 farár Ptičie, 1847* infirmár dištriktu, prísediaci súdnej tabule Zemplínskej stolice.
* AACass Personalia, kr. č. 105. B. 1832. D. 1848, s. 158. Sch. 1833, s. 91; 1837, s. 85; 1838, s. 85; 1839, s. 171; 1844, s. 100; 1847, s. 100.>