logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30082
Meno kňaza : Striss Leopold
Pcmeno kňaza : strissleopold
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 182
Poradie : 16000
Citát : Striss Leopold
N. 1825, o. 1850, kaplán v Beňuši, Jastrabej, Chrenovci, H. Hámroch, N. Pravne, N. Bani, 1859 SF v N. Bani, SF v Radvani, K v BB, Kremnici. 1861 farár v Martine, 1878 v Medzibrode, 1880 v H. Ždani. Z. 2.XII.1893.

Číslo záznamu : 31341
Meno kňaza : Striss Leopold
Pcmeno kňaza : strissleopold
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 91
Poradie : 7760
Citát : Striss Leopold
N. 1825. O. 1850. K v Beňuši, Jastrabej, Chrenovci, H. Hámroch, N. Bani, N. Pravne. 1859 SF v N. Bani. SF v Radvani, K v BB, Kremnici, 1861 F v Martine, 1878 v Medzibrode, 1860 v H. Ždani. Z. 2.12.1893. Poch. v H. Ždani.