logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31340
Meno kňaza : Strelka, Ladislav
Pcmeno kňaza : strelkaladislav
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 91
Poradie : 7750
Citát : Strelka Ladislav
N. 14.8.1912 v Trakovicach. O. 1936. Ako diakon slúžil v H. Hámroch, 1937 K na St. Horách. 1938 SF v Ľubietovej, 1946 F v H. Ždani. 1977 n. o. v H. Ždani. Z. 9.11.1983. Pochovaný je v H. Ždani.

Číslo záznamu : 31767
Meno kňaza : Strelka, Ladislav
Pcmeno kňaza : strelkaladislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 199
Poradie : 21310
Citát : Strelka Ladislav, n. 14. 8. 1912 v Trakoviciach, o. 28. 9. 1936, kapl. H. Hámre, 1937 kapl. St. Hory, 1938 spr. f. Ľubietová, 1945 spr. f. H. Ždaňa, 1975 č. dekan.