logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30071
Meno kňaza : Steinlechner František
Pcmeno kňaza : steinlechnerfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 171
Poradie : 15890
Citát : Steinlechner František
N. 6.X.1772 v B. Štiavnici, o. 1795, kaplán v BB, 1802 farár v Sučanoch, 1821 VAD, 1833 HCEN. Z. 26.VII.1838.

Číslo záznamu : 31332
Meno kňaza : Steinlechner František
Pcmeno kňaza : steinlechnerfrantisek
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 90
Poradie : 7670
Citát : Steinlechner František
N. 6.10.1772 v B. Štiavnici. O. 1795. K v BB. 1802 F v Sučanoch, 1821 VAD, 1833 HCEN. Z. 26.7.1838.