logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6250
Meno kňaza : Štefan(1332, Sučany)
Pcmeno kňaza : stefan1332sucany
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 938
Poradie : 198400
Citát : Stephanus.Inter 1332. et 1337. occurrit plebanus de Sucsan, id est Szucsán, qui juratus dixit, non credere suum beneficium valere ultra septem marcas et mediam, solvit tres fertones. (Mon. Vat. S. I. T. I. 222.)

Číslo záznamu : 30154
Meno kňaza : Štefan(1332, Sučany)
Pcmeno kňaza : stefan1332sucany
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 190
Poradie : 16720
Citát : Štefan
Medzi 1332-1337 bol plebánom „de Zuchan“ /Sučany/. Prísažne potvrdil, že jeho benefícium nevynáša viac ako 7 a pol marky. Zaplatil 3 fertony. Theiner M. V.

Číslo záznamu : 50560
Meno kňaza : Štefan(1332, Sučany)
Pcmeno kňaza : stefan1332sucany
Meno farnosti : Sučany
Pcmeno farnosti : sucany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 222
Poradie : 54350
Citát : Item Stephanus plebanus de Sucsan iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra VII. marcas et mediam, solvit III. fertones.
Preklad : Štefan, kňaz zo Sučian, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 7 mariek, zaplatil 3 fertóny.