logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30048
Meno kňaza : Sófa Karol
Pcmeno kňaza : sofakarol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 179
Poradie : 15660
Citát : Sófa Karol
N. 24.X.1835 v Kroměříži, o. 1869. Prijatý bol z rehole sv. Františka. Kaplán v BB, Detve. 1871 farár v  Krahuliach, 1874 v Háji, 1877 VAD, 1889 AD turč. 1891 farár v Turč. Michale. Z. 14.III.1915 náhle v nedeľu, keď odbavil bohoslužby. – Bol kňaz, ktorý svoje povinnosti odbavoval presne, plný bratskej lásky, všetkým milý.

Číslo záznamu : 31322
Meno kňaza : Sófa Karol
Pcmeno kňaza : sofakarol
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 90
Poradie : 7570
Citát : Sófa Karol
N. 24.9.1835 v Kroměříži. O. 1869. Prijatý z rehole sv. Františka. K v BB, Detve. 1871 F v Krahuliach, 1874 F v Háji, 1877 VAD, 1889 AD turč. 1891 F v Turč. Michale. Z. 14.3.1915 náhle, keď v nedeľu vykonával služby Božie.
Svoje dušpastierske povinnosti konal presne, bol plný bratskej lásky, milý všetkým.