logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6619
Meno kňaza : Slovík, Jakub Martin
Pcmeno kňaza : slovikjakubmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 969-970
Poradie : 202090
Citát : Szlovik Jacobus, Martinus.Theologiam cum tertio a. in Pázmáneo terminavit. 1. Jun. 1718. investitus parochus in Turócz-Szent-Márton. Hinc 26. Apr. 1725. in Bozók. Inde 22. Febr. 1729. in Úrméncz, ubi 1731. Franciscus Zichy peregit visitationem, qui de parocho: „Presbyter 13. annis, hic 3. antea in Bozók 4. in Sancto-Martino-Thuroczensi 5. annis, pure slavus.“ Activus erat usque 1733.
Preklad : Szlovik Jakub Martin. Teológiu ukončil v Pázmáneu po treťom ročníku. 1. júna 1718 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Martine. Od 26. apríla 1725 bol v Bzovíku, od 22. februára 1729 v Urminciach, kde v r. 1731 vykonal vizitáciu František Ziči, ktorý o farárovi zaznamenal: „Kňazom je 13 rokov, tu je 3 roky, predtým 4 roky v Bzovíku, 5 rokov v Turčianskom Svätom Martine, čistý Slovák.“ Bol činný až do r. 1733.

Číslo záznamu : 30039
Meno kňaza : Slovík, Jakub Martin
Pcmeno kňaza : slovikjakubmartin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 178
Poradie : 15570
Citát : Slovík Jakub
Teol. skončil v 3.ročníku. 1718 farár v Martine. 1725 v Bzovíku, 1729 v Urminciach, účinkoval do 1733. NSP