logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33879
Meno kňaza : Slaninka, Andrej
Pcmeno kňaza : slaninkaandrej
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 258
Poradie : 26040
Citát : Slaninka Andrej, n. 27. 8. 1914 v Uz. Šalgove, o. 19. 6. 1938, kapl. Kec. Pekľany, Sečovce, 1940 kapl. Trebišov, 1942 kapl. Michalovce, 1944 kapl. Prešov, 1947 prof. náb., 1950 m. p., 1966 spr. f. Šar. Dravce.

Číslo záznamu : 38043
Meno kňaza : Slaninka, Andrej
Pcmeno kňaza : slaninkaandrej
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 17970
Citát : SLANINKA, Andrej
* nar. 27.8.1914 Uzovský Šalgov, ord. 19.6.1938 Košice – Dóm, J. Čársky, primície Ražňany, +23.8.1985 Ražňany
* štúdiá – gymnázium Prešov, teológia Košice, 1.7.1938 kaplán Kecerovce, 1.9.1938 Sečovce, 1.7.1940 základná vojenská služba, 1.9.1940 Trebišov, 1.9.1942 Michalovce, 1.7.1944 Prešov, správca Ústavu Sancta Mária, 1947 profesor náboženstva, 10.4.1950 bol odsúdený k trestu odňatia slobody na 25 rokov, ukrýval sa do 1.6.1960, potom bol zatknutý a väznený vo Valdiciach do 12.5.1962, mimo pastorácie, 1.3.1966 administrátor Šarišské Dravce, júl 1985 odchod na dôchodok Ražňany.
* Sch. 1934, s. 48; 1943, s. 251; 1948, s. 96; 1978, s. 258. ŠOBA Prešov, KNV - CO, 845.>