logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38042
Meno kňaza : Škvor, Anton Jozef
Pcmeno kňaza : skvorantonjozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 17960
Citát : SKVÓR, Anton, Jozef
* nar. 26.9.1836 Baskó (Maď.), ord. 1859, +11.4.1875
* pokrstený 2.10.1836 v gréckokatolíckej farnosti, 1865* vychovávateľ synov baróna Júlia Dessewffyho - Pešť, 1869* kaplán Košice, 1874 - 1875 dočasný administrátor Kostoľany nad Hornádom.
* AACass, Informatio 1856/57. AACass, Krstný list z 14.7.1853. D. 1876, s. 116. Sch. 1855, s. 155; 1857, s. 150; 1865, s. 123; 1869, s. 14; 1871, s. 14; 1875, s. 75.>